سفرنامه ها

سفرنامه ها

گردشگری آتیه

مردم گرجستان بسیار مهربان و مهمان نواز بوده و نهایت سعی خود را می کنند تا به هر نحو ممکن به شما کمک کنند. پایتخت این کشور شهری تاریخی و قدیمی مانند استانبول است که برای حفظ ساختمان ها و بناهای قدیمی بسیار تلاش می کنند.

برای رسیدن به ابیانه باید از کاشان به سمت نطنز رفت آنگاه در بیست کیلومتری نطنز راه جاده ای فرعی را در پیش گرفت بیست کیلومتر دیگر جاده ای پیچ و واپیچ در دامنه کوههای کرکس آغوشش را برایت میگشاید و تو را در بر میگیرد گویی کوههای کرکس و این قلعه قدیمی محافظان آسمانی ابیانه اند.